رونمایی پوستر

پوستر جشنواره بین المللی دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی مبتنی بر هوش مصنوعی (یادبود سردار دلها) با حضور دکتر حسینی معاون ... ادامه مطلب